transp logo
78329d58-c4d3-4a37-a8f9-a5f25f474abc_edi

בלט קלאסי

הרשמה
מחיר
מדריך
משך החוג
גילאים
יום
מיקום
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2022&HugSerialNo=0&KvutsaNo=3
195 ₪
עדי בן סימון
75 דק'
ז'-יב'
ד'
שוהם
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2022&HugSerialNo=0&KvutsaNo=2
175 ₪
עדי בן סימון
60 דק'
ד'-ו'
ד'
שוהם
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2022&HugSerialNo=0&KvutsaNo=1
175 ₪
עדי בן סימון
60 דק'
א'-ג'
ד'
שוהם