transp logo
78329d58-c4d3-4a37-a8f9-a5f25f474abc_edi

חוגי היפ הופ

הרשמה
מחיר
משך החוג
גילאים
יום
מיקום
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=6
155 ₪
45 דק'
גן-ב'
ב'
בן שמן
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=8
175 ₪
60 דק'
ג'-ו'
ב'
בן שמן
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=5
240 ₪
60 דק'X2 שיעורים
ט'-יב'
א',ד'
גינתון
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=1
205 ₪
45 דק'
גן-א'
א',ד'
גינתון
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=4
240 ₪
60 דק'X2 שיעורים
ו'-ח'
א',ד'
גינתון
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=2
205 ₪
45 דק'
ב'-ג'
א',ד'
גינתון
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=3
240 ₪
60 דק'
ד'-ה'
א',ד'
גינתון
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=10
170 ₪
60 דק'
ג'-ו'
ב'
כפר דניאל
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=9
150 ₪
45 דק'
גן-ב'
ב'
כפר דניאל
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=11
170 ₪
60 דק'
ז'-יב'
ב'
כפר דניאל
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=13
175 ₪
60 דק'
ד'-ו'
ה'
שוהם
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=14
175 ₪
60 דק'
ז'-יב'
ה'
שוהם
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2020&HugSerialNo=0&KvutsaNo=12
175 ₪
60 דק'
א'-ג'
ה'
שוהם