transp logo

החוגים שלנו

חוגי מבוגרים

התעמלות לגיל השלישי

בני עטרות

מבוגרים

ב',ה'

09:30

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי

גבעת כוח

מבוגרים

ב',ד'

17:30

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי

טירת יהודה

מבוגרים

א

08:00

מדריך

משך

יום

גילאים

100 ש"ח

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי

רינתיה

מבוגרים

ב',ד'

08:30

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי לגברים

טירת יהודה

מבוגרים

א',ד'

א-08:45, ד-17:15

מדריך

משך

יום

גילאים

100 ש"ח

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי לנשים

בית עריף

מבוגרים

ב',ה'

10:30

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי לנשים

טירת יהודה

מבוגרים

מדריך

משך

יום

גילאים

100 ש"ח

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי לנשים

נחלים

מבוגרים

ב',ד'

08:30

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי-גברים

גמזו

מבוגרים

א',ג'

19:30

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

התעמלות לגיל השלישי-צ'יקונג

כפר דניאל

מבוגרים

א

17:45

מדריך

משך

יום

גילאים

80.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

יוגה לנשים

בית עריף

מבוגרים

ב'

18:00

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

יוגה מבוגרים

בן שמן

מבוגרים

ב',ה'

08:00

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

יוגה מבוגרים

גמזו

מבוגרים

ו

08:00

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

יוגה מבוגרים

רינתיה

מבוגרים

ב

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

פילאטיס נשים

בית נחמיה

מבוגרים

א',ה'

17:30

מדריך

משך

יום

גילאים

100.00₪

מחיר

Image-empty-state.png

קבוצת הליכה למבוגרים

מזור

מבוגרים

א

18:00

מדריך

משך

יום

גילאים

85₪

מחיר

Image-empty-state.png
transp logo

מחלקת הספורט