transp logo
78329d58-c4d3-4a37-a8f9-a5f25f474abc_edi

מחול יצירתי לגיל הרך

הרשמה
מחיר
מדריך
משך החוג
גילאים
יום
מיקום
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2024&HugSerialNo=0&KvutsaNo=1
155 ₪
עדי בן סימון
45 דק'
4-5
ד'
שוהם