transp logo
78329d58-c4d3-4a37-a8f9-a5f25f474abc_edi

מחול משולב

הרשמה
מחיר
מדריך
משך החוג
גילאים
יום
מיקום
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2025&HugSerialNo=0&KvutsaNo=3
352 ₪
שחף בוארון
60 דק' + 75 דק'
ז'-יב'
ב',ד'
שוהם
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2025&HugSerialNo=0&KvutsaNo=2
332 ₪
שחף בוארון
60 דק'X2 שיעורים
ה'-ו'
ב',ד'
שוהם
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll?FromMatnasSite=1&KodMatnas=933&HugIndexNo=2025&HugSerialNo=0&KvutsaNo=1
332 ₪
שחף בוארון
60 דק'X2 שיעורים
ג'-ד'
ב',ד'
שוהם