Classmates

מחלקת הנוער

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

יאנוש קורצ'אק

מחלקת הנוער יוצרת מסגרת חברתית ערכית לבנות ובני הנוער בכיתות ז'-יב', ושמה דגש על מנהיגות נוער, תרומה לקהילה ואהבת הארץ, התנדבות וגיוס לשירות משמעותי.

מחלקת הנוער מאגדת פעילויות מגוונות ואיכותיות לנוער: סדנאות, הרצאות, הצגות, טיולים ועוד. במסגרת המחלקה פועלות בחבל 3 תנועות נוער- האיחוד החקלאי, בני עקיבא והצופים.

אנו פועלים באמצעות רכזי הנוער ובשיתוף פעולה עם יושבי ראש הועדים וועדות הנוער בישובים.

צוות המחלקה ויצירת קשר
צוות המחלקה ויצירת קשר
אירועי נוער
אירועי נוער
Show More
טפסים
טפסים
ספריית הדרכה
ספריית הדרכה
לוחות שנתיים
לוח שנתי
Show More
אינסטגרם - נוער חבל מודיעין
instagram
Show More

מעגלים | החברה לחינוך, תרבות ופנאי בחבל מודיעין (חל"צ) בע"מ

משרדי החברה: רח' מודיעים 10, שוהם

טלפון: 03-5618069

דוא"ל: maagalim@modiin-region.muni.il

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube