צוות המחלקה ויצירת קשר

פרטי קשר - רכזי תנועות נוער 

רכזת בני עקיבא

Hevel-modiin@bna.org.il

רכזת האיחוד החקלאי
עפרי סיזל 

ofris@ihudnik.co.il

צוות מחלקת הנוער - מעגלים

מנהלת מחלקה

 

נירית ברנשטיין

 4 טלפון: 03-9722808 - שלוחה

 ​nirit@modiin-region.muni.il

רכזת הדרכה ופרוייקטים
שירה בש

hadracha@modiin-region.muni.il

רכזת ארגון וגיל תיכון

רותם סלע

giltichon@modiin-region.muni.il

טלפון המחלקה: 03-9722808

Teenage Group