צוות המחלקה ויצירת קשר

פרטי קשר - רכזי תנועות נוער 

רכזת בני עקיבא

Hevel-modiin@bna.org.il

רכזת האיחוד החקלאי
עפרי סיזל 

ofris@ihudnik.co.il

צוות מחלקת הנוער - מעגלים

מנהלת מחלקה
 
נירית ברנשטיין
 4 טלפון: 03-9722808 - שלוחה
 ​nirit@modiin-region.muni.il

רכז פרויקטים ותוכן 

אלירן זקין

eliranz@maagalim.org.il

רכזת ארגון וגיל תיכון

רותם סלע
giltichon@modiin-region.muni.il


טלפון המחלקה: 03-9722808

Teenage Group