Ready for School

צהרוני מעגלים

רישום לשנה"ל תשפ"ב

הורים יקרים!

אנחנו שמחים ומתרגשים לקראת הרישום של ילדיכם לצהרוני מעגלים בשנת הלימודים תשפ"ב.

 

בעמוד זה תוכלו לעיין בחוברת הרישום, ולבצע רישום אינטרנטי לצהרונים.

שימו לב! הרישום יתאפשר בתקופת הרישום בלבד-

 (14.02.21 - 14.01.21)

ברישום מאוחר יגבו דמי רישום נוספים בסך 100 ש"ח ולא יובטח מקום בצהרון!