arrow&v

התעמלות לגיל השלישי לנשים

בית עריף

יום

גילאים

מבוגרים

ב',ה'

משך

10:30

מדריך

100.00₪

מחיר

התעמלות לגיל השלישי לנשים

טירת יהודה

יום

גילאים

מבוגרים

משך

מדריך

100 ש"ח

מחיר

התעמלות לגיל השלישי לגברים

טירת יהודה

יום

גילאים

מבוגרים

א',ד'

משך

א-08:45, ד-17:15

מדריך

100 ש"ח

מחיר

ג'ודו

גינתון

יום

גילאים

ד' ומעלה

ב

משך

18:30

מדריך

170₪

מחיר

ג'ודו

גינתון

יום

גילאים

א'-ג'

ב

משך

17:45

מדריך

170₪

מחיר

ג'ודו

גינתון

יום

גילאים

גילאי 4-5

ב

משך

17:00

מדריך

170₪

מחיר

טניס שולחן

טירת יהודה

יום

גילאים

נוער ובוגרים

ב

משך

18:45

מדריך

140.00₪

מחיר

תנועה, ג'אז והיפ הופ

אחיסמך

יום

גילאים

א'-ח'

משך

מדריך

נאור נדב

400₪

מחיר

16 Copy Copy Copy Copy Copy

תנועה, ג'אז והיפ הופ

אחיסמך

יום

גילאים

ג'-ו'

א'

משך

16:00

מדריך

220 ₪

מחיר

16 Copy Copy Copy Copy

תנועה, ג'אז והיפ הופ

אחיסמך

יום

גילאים

א'-ב'

א,ג

משך

17:45

מדריך

220 ₪

מחיר

16 Copy Copy Copy

תנועה, ג'אז והיפ הופ

אחיסמך

יום

גילאים

ז' ומעלה

א

משך

18:00

מדריך

220 ₪

מחיר

16 Copy Copy

תנועה, ג'אז והיפ הופ

אחיסמך

יום

גילאים

4-5

ג

משך

17:00

מדריך

190 ₪

מחיר

16 Copy

קבוצת הליכה למבוגרים

מזור

יום

גילאים

מבוגרים

א

משך

18:00

מדריך

85₪

מחיר

יוגה לנשים

בית עריף

יום

גילאים

מבוגרים

ב'

משך

18:00

מדריך

100.00₪

מחיר

חוג קפוארה

לפיד

יום

גילאים

כיתות א' ד'

ב

משך

18:15

מדריך

140.00₪

מחיר

חוג קפוארה

שילת

יום

גילאים

נוער ובוגרים

ד

משך

20:00

מדריך

170₪

מחיר

קרב מגע לבנות-KravGirls

בית עריף

יום

גילאים

נערות ונשים

ב

משך

19:00

מדריך

165.00₪

מחיר

מעגלים בישובים

אחיסמך

יום

גילאים

משך

מדריך

יום אחד

65.00₪

מחיר

מעגלים בישובים

אחיסמך

יום

גילאים

משך

מדריך

יומיים

95.00₪

מחיר

מעגלים בישובים

בית נחמיה

יום

גילאים

משך

מדריך

יום אחד

65.00₪

מחיר