אושר תקציב מעגלים לשנת 2022!

בשבוע שעבר, כחלק מישיבות מליאת המועצה וחברי דירקטוריון החברה, אושר תקציב החברה ותכניות הפעילות של החברה לשנת 2022!


תקציב החברה לשנת 2022 מבשר על גידול משמעותי בהיקף ומגוון הפעילויות אותן מספקת החברה, ומעיד על האמון הרב אותו רוחשים תושבי המועצה והנהלת המועצה בפעילות החברה.


רוצים לצפות בחוברת סיכום שנת 2021 והתכניות והתקציב לשנת 2022? לחצו כאן!