זה הזמן לסלוח: הצטרפו לסיורי סליחות בירושלים, בני ברק ותל אביב


סיורי סליחות לאורך חודש ספטמבר במחירים מיוחדים לתושבי החבל. פרטים נוספים באתר מעגלים.