מלגות לספורטאים מצטיינים הלומדים להשכלה גבוהה


ספורטאי/ת יקר/ה!

מפעל הפיס והמועצה האזורית חבל מודיעין באמצעות החברה לחינוך תרבות ופנאי (מעגלים) פועלים לקידום ספורטאים מצטיינים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, וכן לקידום המעורבות החברתית של סטודנטים בישראל במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס".

כל מלגה במסגרת התוכנית תעמוד על סך של 10,000 ש"ח, אשר תמומן ע"י המועצה וע"י מפעל הפיס, שווה בשווה.תנאים לקבלת מלגה:

רק מגיש בקשה שעומד במצטבר בכל התנאים המפורטים להלן, יהא רשאי להשתתף בתוכנית:


  • הסטודנט הינו אזרח ישראל ותושב המועצה האזורית חבל מודיעין.

  • במועד הגשת הבקשה, הסטודנט הינו ספורטאי החבר בנבחרת לאומית-ייצוגית של ישראל, ויש בידו אישור חתום על כך מאת יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט.

  • "סטודנט" יחשב מי ש: (אחד או יותר מהבאים)

  1. במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה) או ללימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.

  2. ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".

  3. ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט

  4. ילמדו בכיתות י"ג - י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.

  5. ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.

  • זכאי למלגה רק מי שלא מקבל מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת תשפ"ב.

  • הסטודנט יבצע במסגרת התוכנית התנדבות חברתית בהיקף של 60 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב עד ל 31.8.2022, ההתנדבות בניהולה ובפיקוחה של מחלקת הספורט.את טופס הבקשה ניתן לשלוח עד לתאריך - 24.11.21


להורדת טופס בקשה לחצו כאן