• Natalie Avisror

סיורי ספרות וליקוט- בשקיעה ובזריחה

עודכן ב: מאי 9

ספריות החבל דאגו לשיתוף פעולה מיוחד עם מיזם שעתיים עם שתיים והביאו לכם תושבי החבל

סדרת מפגשים קסומים בטבע בזריחה או בשקיעה.

שירים רבים הם שירי הלל לטבע, הספרים/ השירים מקשרים אותנו לתוך חווית החיבור של האדם לאדמה לאוויר לטבע.

· נצא לטבע הקרוב לבית

· נכיר אילו צמחים מתאימים לליקוט ולמאכל בכל עונה ועונה

· נקרא קטעים מאותם ספרים מרגשים.

· נתחבר מחדש לאדמה לתנועה לאנשים לשירים.

*פרטים לרישום לסיורים תחת התמונה.

לרישום לסיורים

25.5.21 06:00 סיור זריחה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

8.6.21 17:00 סיור שקיעה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

22.6.21 17:00 סיור שקיעה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

6.7.21 06:00 סיור זריחה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

27.7.21 17:00 סיור שקיעה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

10.8.21 17:00 סיור שקיעה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

24.8.21 06:00 סיור זריחה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא