סיורי ספרות וליקוט- בשקיעה ובזריחה

ספריות החבל דאגו לשיתוף פעולה מיוחד עם מיזם שעתיים עם שתיים והביאו לכם תושבי החבל

סדרת מפגשים קסומים בטבע בזריחה או בשקיעה.

שירים רבים הם שירי הלל לטבע, הספרים/ השירים מקשרים אותנו לתוך חווית החיבור של האדם לאדמה לאוויר לטבע.

· נצא לטבע הקרוב לבית

· נכיר אילו צמחים מתאימים לליקוט ולמאכל בכל עונה ועונה

· נקרא קטעים מאותם ספרים מרגשים.

· נתחבר מחדש לאדמה לתנועה לאנשים לשירים.

*פרטים לרישום לסיורים תחת התמונה.

לרישום לסיורים

25.5.21 06:00 סיור זריחה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

8.6.21 17:00 סיור שקיעה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

22.6.21 17:00 סיור שקיעה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

6.7.21 06:00 סיור זריחה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

27.7.21 17:00 סיור שקיעה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

10.8.21 17:00 סיור שקיעה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא

24.8.21 06:00 סיור זריחה לרישום לסיור נא ללחוץ על הקישור הבא