JUST MOVE- תכנית העצמה ספורטיבית

השבוע נפתחת במושב מזור תכנית העצמה ספורטיבית -Just move

התוכנית הינה שיתוף פעולה בין מחלקת הספורט ומחלקת הנוער שלנו במעגלים לבין המחלקה לביטחון קהילתי של המועצה.


תהיה חלוקה לשתי קבוצות:

קבוצה ראשונה – ז' - ט'

קבוצה שנייה – י' - יב'


מטרת התכנית:

מניעת שעמום ושוטטות של בני הנוער אחה"צ,

הפחתת התנהגויות סיכון כגון: שימוש בחומרים ממכרים,

אלימות ופגיעות מיניות.


כחלק מהתכנית מדריך הספורט ישמש כמנטור לנוער ויעביר זאת דרך הפעילות הספורטיבית ודרך מרצים אורחים שיקיימו סדנאות מניעתיות.

פרטים ורישום תחת התמונה

לרישום לקבוצה הראשונה – ז' - ט'- לחצו כאן

לרישום לקבוצה השנייה – י' - יב' - לחצו כאן